حامد بيليم رسميًا في اتحاد العاصمة إلى غاية عام 2023.
اهلا بك حامد
للتذكير حامد بيليم و هيثم لوصيف سيؤهلون رسمياً بعد الفحص الطبي
Hamed Belem est officiellement Usmiste jusqu’en 2023. Bienvenue Hamed
A rappeler que Belem et Loucif seront qualifiés juste après la visite médicale

#Allezlesrouges #weareunited 🔴
 
 
 
 

Unis nous sommes, unis nous resterons.